Kartların ısınması için ne kullanıyorsunuz

vincetcmvincetcm Member Posts: 21
edited April 2016 in Turkish
Üstünde ne kadar fan olmasa da kartlar ısınıyor, ısıyı nasıl kontrol ediyorsunuz, kaça kadar çıkıyor ve nasıl soğutuyorsunuz?

Comments

Sign In or Register to comment.