Idee

SezeSeze Member Posts: 8
edited April 2016 in Romanian

Dezvoltati un modem pentru internet care sa faca parte prin conexiune FM ..... etc pe distante mari care sa fie fecare modem interconectat un fel de sistem Block chain The system is peer-to-peer si in orasele mari modemurile conectate fizic la reteaua de net fibra optica pentru a distribui internet la modemurile utilizatorilor .....
Sign In or Register to comment.