Kartların ısınması için ne kullanıyorsunuz

vincetcmvincetcm Posts: 21Member
edited April 2016 in Turkish
Üstünde ne kadar fan olmasa da kartlar ısınıyor, ısıyı nasıl kontrol ediyorsunuz, kaça kadar çıkıyor ve nasıl soğutuyorsunuz?

Comments

Sign In or Register to comment.